Czy "zęby mądrości" należy usuwać?

Zęby mądrości usuwa się najczęściej ze wskazań leczniczych, do których zaliczamy: nawracające stany zapalne tkanek wokół wyrzynającego się zęba, torbiele zawiązkowe, próchnica w trzecim lub drugim zębie trzonowym, bóle neuralgiczne. Zęby mądrości mogą być także usunięte ze wskazań profilaktycznych, kiedy zatrzymany bądź niewyrznięty ząb jest nieprzydatny czynnościowo, a jego wcześniejsze usunięcie zapobiegnie powstawaniu nawracających stanów zapalnych, stłoczenia zębów siecznych, dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, czy też tworzeniu się patologicznych kieszeni kostnych. Niekiedy zachodzi konieczność ekstrakcji takiego zęba jeśli występują trudności w leczeniu ubytków próchnicowych w tym bądź sąsiednim zębie. Zawsze o celowości przeprowadzenia takiego zabiegu decyduje stomotolog.