Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
Polowa 8, BiaƂystok
tel. 85 662 73 77