SanusDentes
ul. Hryniewickiego 6c/12, Gdynia
tel. 79 700 85 80