Polskie Centra Stomatologiczne Dens
Boh. Karagujewca 11, Bydgoszcz
tel. 523 619 749