PROXIMA
Jarzębinowa 24 C, Świdnica
tel. 748 568 898