NZOZ Pro-Dentis
Wyszyńskiego 7A, Łódź
tel. 42 689 04 02