NZOZ Primadental
Edukacyjna 1B, BiaƂystok
tel. 515 696 429