NZOZ JOLMED
Konstytucji 93, Bytom
tel. 32 280 29 16