NSZOZ Stomatologia
Rzymowskiego 22, BiaƂystok
tel. 85 745 24 16