Klinika Implantologiczno-Stomatologiczna
ul. Miłkowskiego 3/701, Kraków
tel. 12 263 65 23