Ind. Spec. Pr. Lek. Troszczyńska Karolina
ul. Szkolna 9, Śliwice
tel. 52 334 00 99