Gabinet Stomatologiczny
Wiosny Ludów 46/3, Szczecin
tel. 607 626 393