Gabinet Stomatologiczny
┼╗ytnia 74, Olsztyn
tel. 89 527 81 48