Gab.Lek.i Stom. Grzeszewscy
DuĊ„ska 96/LU1, Szczecin
tel. 794 691 302